10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Tin nổi bật
 Khuyến mại
 Dịch vụ mới
 Các hoạt động của Bưu điện Long An
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
5.Bưu phẩm bưu kiện
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
10.Dịch vụ chuyển tiền
  Liên kết website
Tin tức
DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ 19/6/2023)

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ 25/05/2023)

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ 16/05/2023)

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ 03/4/2023)

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ 27/03/2023)

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ 10/02/2023)

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ ngày 25/11/2022)

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ ngày 01/11/2022)

DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ ngày 26/10/2022)

Danh sách bưu gửi không có người nhận năm 2021

Bưu điện tỉnh Long An thông báo niêm yết danh sách bưu gửi không có người nhận năm 2021
Khách hàng có yêu cầu nhận lại bưu gửi liên hệ với Bưu cục gần nhất hoặc Bưu điện tỉnh Long An;
Địa  chỉ:  55  Trường  Định, phường  1,  TP  Tân  An,  tỉnh  Long  An
Điện  thoại:  02723.827415,   02723.829534
Email: dhbc_longan@vnpost.vn

Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.