10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Bưu phẩm -Bưu kiện
 Chuyển phát nhanh
 Dịch vụ chuyển tiền
 Tiết kiệm bưu điện
 Phát hành báo chí
 Dịch vụ Chăm sóc máy tính
 Dịch vụ Bán vé máy bay
 Dịch vụ cho thuê xe
 Các dịch vụ bưu chính khác
 Cước dịch vụ
 Chất lượng dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Bưu phẩm bưu kiện
5.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.Dịch vụ chuyển tiền
10.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
  Liên kết website
Sản phẩm - Dịch vụ

imagebuuphambuukien.gifDịch vụ Bưu phẩm gồm : Thư, Bưu thiếp (gọi tắt LC), ấn phẩm, học phẩm dùng cho người mù và gói nhỏ (gọi tắt là AO).


EMSLogo.gifLà loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm hàng hoá (Bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được Tổng Công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam công bố trước.

western.JPG
Là Dịch vụ chuyển tiền từ hơn 230 quốc gia trên thế giới về Việt Nam

Được trả tại Bưu cục trung tâm huyện, Thành phố.


Chuyentien.gif Dịch vụ chuyển tiền bao gồm các dịch vụ:

   next_sta_blue.gif  Thư chuyển tiền

   next_sta_blue.gif  Điện hoa

   next_sta_blue.gif  Chuyển tiền nhanh

   next_sta_blue.gif  Chuyển tiền quốc tế (mới thực hiện chiều đến)


DỊCH VỤ TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN (áp dụng từ ngày 14/02/2022)

Hiệu lực từ ngày 11/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

Hiệu lực từ ngày 31/01/2019.

Hiệu lực từ ngày 21/01/2019 đến ngày 30/01/2019.

Hiệu lực từ ngày 04/01/2019.

Hiệu lực từ ngày 20/12/2018.

Hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

 Hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

Hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

Hiệu lực từ ngày 19/11/2018.

Hiệu lực từ ngày 17/10/2018.

Hiệu lực từ ngày 10/9/2018.

Hiệu lực từ ngày 08/8/2018.

TKBDlogo.gifDịch vụ tiết kiệm Bưu điện là hình thức huy động mọi nguồn tiền nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư được thực hiện trên mạng lưới bưu chính,viễn thông công cộng nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án của Chính phủ và theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.


PHBC2.gifDịch vụ phát hành báo chí  theo phương thức bán dài hạn : là bán báo chí theo đúng thời hạn đặt mua dài hạn được quy định cho từng loại báo chí và phát từng số theo định kỳ xuất bản cho đến hết hạn đặt mua đồng thời thu đủ tiền ngay một lúc. Khách hàng đặt mua dài hạn được phát báo tại địa chỉ theo yêu cầu.

avarta_suachua.JPG
Bưu điện tỉnh Long An đang cung cấp dịch vụ bán vé máy bay trong nước và quốc tế trên địa bàn TP. Tân An và tất cả các huyện thuộc địa bàn tỉnh Long An của các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Jetstar Airlines.


QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT


Danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu

DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Kèm theo bản công bố chất lượng dịch vụ bưu chính công ích số 01/2009/BCVN-CLDV
ngày   31  tháng  3  năm 2009 của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam)

Với chủ trương phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hợp tác với Tập đoàn bảo hiểm Prévoir của Pháp - Tập đoàn có gần 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Pháp và Châu Âu - làm Đại lý độc quyền phân phối dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ Bưu chính PHƯỚC AN GIA.

VNPT chính thức phân phối dịch vụ từ tháng 03/2006 tại một số bưu cục, triển khai thêm từ tháng 08/2006 tại các bưu cục trên mọi tỉnh thành cả nước, trong tương lai sẽ mở rộng từng bước đến các bưu cục cấp huyện.


BuuTa1.gifBưu phẩm không địa chỉ là dịch vụ chuyển phát các Bưu phẩm trong đó người gởi không ấn định chi tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định đối tượng khách hàng và khu vực phát.

KhaigiaLogo.gifDịch vụ Khai giá là dịch vụ cộng thêm mà người gửi có thể sử dụng kèm với các dịch vụ Bưu chính khi gửi các loại thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa (gọi tắt là bưu gửi) để được bảo đảm nội dung bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng gửi. Nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyễn người sử dụng dịch vụ được bồi thường theo giá trị.


Dịch vụ bưu phẩm thu cước ở người nhận (bưu phẩm C)  được áp dụng từ ngày 25.09.2003


DVQuatang.gifBưu điện nhận chuyển phát đến người nhận quà tặng,  hoa chúc mừng, ... nhân ngày sinh nhật, cưới hỏi, ngày tình yêu 14/2, Noel, .....


Buuchinhuythac.gifDịch vụ Bưu chính uỷ thác (Consignment Service) là dịch vụ khách hàng thoả thuận và uỷ quyền cho Bưu điện thực hiện một phần hay toàn bộ việc chấp nhận , điều phối và chuyển phát vật phẩm hàng hoá của họ với các yêu cầu về địa điểm, phương tiện vận chuyển, thời gian giao nhận và các yêu cầu đặc biệt khác


(Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-BĐLA ngày 24 tháng 02 năm 2017)

Theo Quyết định số 186/QĐ-BĐLA ngày 20/01/2010 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An. Đã bao gồm thuế GTGT. Hiệu lực từ ngày 01/02/2010

Theo Quyết định số 2191/QĐ-BĐLA ngày 29/10/2014 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An. Hiệu lực từ ngày 01/11/2014.


Theo Quyết định số 1235/QĐ-BĐVN ngày 28/7/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Hiệu lực từ ngày 28/7/2015.

(Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu) Theo Quyết định số 1268 / QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017. Thời điểm áp dụng: Từ 01/01/2018

Hiệu lực từ ngày 01/6/2013

Cước chưa bao gồm thuế và phụ phí xăng dầu. Theo công văn số 5166/BĐVN-DVBC ngày 09/12/2016. Hiệu lực từ ngày 26/12/2016.

Theo Quyết định số 193/BĐVN-DVBC ngày 15/01/2018. Hiệu lực từ ngày 15/01/2018


(Bảng cước chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, thuế GTGT và các loại phụ phí - kèm theo Công văn số 481/BĐVN-DVBC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Tcty Bưu điện Việt Nam) Hiệu lực từ ngày 15/02/2017

Theo Quyết định số 1506/QĐ-KDTT ngày 10/8/2015 và 805/QĐ-KDTT ngày 04/5/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện Đã bao gồm thuế GTGT. Hiệu lực từ ngày 01/6/2016.

Theo Quyết định số 2436/QĐ-KDTT ngày 10/11/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện  Đã bao gồm thuế GTGT. Hiệu lực từ ngày 01/12/2015

Theo Quyết định số 2736/QĐ-KDTT ngày 15/12/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện Đã bao gồm thuế GTGT. Hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/03/2017,
Áp dụng theo Quyết định số 1925/QĐ-BĐVN ngày 30/12/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Đã bao gồm phụ phí xăng dầu 20% và thuế giá trị gia tăng. Hiệu lực từ ngày 01/4/2017,
Theo Quyết định số 221/QĐ-BĐVN ngày 15/3/2017

Cước đã bao gồm thuế và phụ phí xăng dầu. Áp dụng từ 01/01/2017.

Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/01/2017,

Theo Quyết định số 1776/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016


Đã có thuế giá trị gia tăng và PPXD – VAT and Fuel surcharge included.
Theo Quyết định số 1571/QĐ-BĐVN ngày 25/12/2017.
Thời điểm áp dụng: từ 01/01/2018

Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/01/2017
Theo quyết định số 1776/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/01/2017
Theo quyết định số 1776/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/01/2017
Theo quyết định số 1776/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Đã bao gồm thuế, không áp dụng thu phụ phí xăng dầu và vùng xa. Áp dụng từ 01/01/2018
Theo quyết định số 1179/QĐ-BĐVN ngày 18/10/2017 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Cước không chịu thuế GTGT. Hiệu lực 01/01/2017
Theo quyết định số 1777/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Cước dịch vụ chuyển phát các loại giấy tờ hành chính (Hiệu lực từ ngày 10/7/2015)

Áp dụng từ ngày 15/02/2015

Áp dụng từ ngày 15/8/2007

 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.