10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Trung tâm KT&VC
 Bưu điện Bến Lức
 Bưu điện Cần Đước
 Bưu điện Cần Giuộc
 Bưu điện Đức Hoà
 Bưu điện Đức Huệ
 Bưu điện Mộc Hoá
 Bưu điện Vĩnh Hưng
 Bưu điện Tân Thạnh
 Bưu điện Thạnh Hoá
 Bưu điện Tân Hưng
 Bưu điện Châu Thành
 Bưu điện Thủ Thừa
 Bưu điện Tân Trụ
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
5.Bưu phẩm bưu kiện
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
10.Dịch vụ chuyển tiền
  Liên kết website
Các đơn vị trực thuộc

14-TanAn.gif   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
   Số 1 - Quốc lộ 1 - Phường 2 - Thành phố Tân An - Tỉnh Long An . 
   Tel : (072) 3 835 835 - 3 821 005 - 3 826 995 
   Fax : (072) 3 835 999
01-BenLuc.gif

   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
   Số 5 - Khu phố 4 - Quốc lộ 1- Thị trấn Bến Lức - Huyện Bến Lức - Tỉnh Long An

   Tel : (072) 3
655 006                       
   Fax : (072) 3 871 006


03-CanDuoc.gif  Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
  Khu 1A - Thị trấn Cần Đước - huyện Cần Đước - Tỉnh long An
  Tel : (072) 3 881 007
  Fax : (072) 3 881 006


04-CanGiuoc.gif   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
   Số 12 Quốc lộ 50 - Thị trấn Cần Giuộc - Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An 
   Tel  : (072) 3 875 007                         
   Fax : (072) 3 874 006

13-DucHoa.gif   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
   Ô Số 7- Khu B - Tỉnh lộ 8 - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa  - Tỉnh Long An

   Tel  : (072) 3 851 007                         
   Fax : (072) 3 851 006


12-DucHue.gif  Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
  Khu vực 1 - Thị trấn Đông Thành - Huyện Đức Huệ - Tỉnh Long An 
 
  Tel  : (072) 3 854 007                          
  Fax : (072) 3 854 006

05-MocHoa.gif   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
   Số 14 Đường 30/4 - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Tỉnh Long An

   Tel : (072) 3 841 007                         
   Fax : (072) 3 841 006

11-VinhHung.gif

  Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
  Ấp 1 - Đường CMT8 - Thị trấn Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An

  Tel : (072) 3 847 007                         
  Fax : (072) 3 847 006

09-TanTHANH.gif

  Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
  Khu 1 - Thị trấn Tân Thạnh - huyện Tân Thạnh - Tỉnh Long An

  Tel  : (072) 3 844 007                         
  Fax : (072) 3 844 006

06-ThanhHoa.gif

   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
   Khóm 2 - Thị trấn Thạnh Hóa - huyện Thạnh Hóa - Tỉnh Long An

   Tel : (072) 3 857 007                         
   Fax : (072) 3 857 006

08-TanHung.gif   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
   Thị trấn Tân Hưng - Huyện Tân Hưng - Tỉnh Long An
   Tel : (072) 3 861 007                          
   Fax : (072) 3 861 006

02-ChauThanh.gif

   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
   Số 47K3 Tỉnh lộ 872 - Thị trấn Tầm Vu - huyện Châu Thành - Tỉnh LA

   Tel  : (072) 3 877 007                         
   Fax : (072) 3 877 006

07-ThuThua.gif Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại : 
 Số 42 Trưng Trắc - Thị trấn Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa - Tỉnh Long An 
      
 Tel  : (072) 3 864 007                          
 Fax : (072) 3 864 006


10-TanTru.gif  Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại :
  Ấp Tân Bình - Thị trấn Tân Trụ - Huyện Tân Trụ - Tỉnh Long An 
  Tel  : (072) 3 867 007                         
   Fax : (072) 3 867 006

 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.