10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Bưu phẩm -Bưu kiện
 Chuyển phát nhanh
 Dịch vụ chuyển tiền
 Tiết kiệm bưu điện
 Phát hành báo chí
 Dịch vụ Chăm sóc máy tính
 Dịch vụ Bán vé máy bay
 Dịch vụ cho thuê xe
 Các dịch vụ bưu chính khác
 Cước dịch vụ
 Chất lượng dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
5.Bưu phẩm bưu kiện
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
10.Dịch vụ chuyển tiền
  Liên kết website
   Các dịch vụ bưu chính khác

Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính Sản phẩm Phước An Gia

I. Xuất xứ:

Với chủ trương phát triển các dịch vụ tài chính bưu chính, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hợp tác với Tập đoàn bảo hiểm Prévoir của Pháp - Tập đoàn có gần 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Pháp và Châu Âu - làm Đại lý độc quyền phân phối dịch vụ Bảo hiểm Nhân thọ Bưu chính PHƯỚC AN GIA.

VNPT chính thức phân phối dịch vụ từ tháng 03/2006 tại một số bưu cục, triển khai thêm từ tháng 08/2006 tại các bưu cục trên mọi tỉnh thành cả nước, trong tương lai sẽ mở rộng từng bước đến các bưu cục cấp huyện.

II. Đặc tính sản phẩm:

Đây là một sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp góp phí linh hoạt, bao gồm quyền lợi tham gia chia lãiquyền lợi bảo hiểm chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn-TTTBVV do tai nạn.

 

Tai nạn là một sự kiện hoặc một chuỗi các sự kiện không bị gián đoạn có liên quan đến sự tác động bất ngờ của một vật chất hoặc một lực từ bên ngoài, ngoài ý muốn chủ quan của Người được bảo hiểm lên cơ thể Người được bảo hiểm và gây ra thương tích hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm.

 

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là một trong những tình trạng dưới đây:

- Mất toàn bộ hoặc không thể hồi phục được thị lực của hai mắt, hoặc

- Đứt rời hoặc liệt không thể hồi phục được hai chân tính từ mắt cá chân trở lên, hoặc

- Đứt rời hoặc liệt không thể hồi phục được hai tay tính từ cổ tay trở lên, hoặc

- Mất toàn bộ hoặc không thể hồi phục được thị lực của một mắt và một tay tính từ cổ tay trở lên, hoặc

- Mất toàn bộ hoặc không thể hồi phục được thị lực của một mắt và một chân tính từ mắt cá chân trở lên, hoặc

- Đứt rời hoặc liệt không thể hồi phục được một chân tính từ mắt cá chân trở lên và một tay tính từ cổ tay trở lên.

III. Chi tiết sản phẩm:

1. Điều kiện tham gia:

- Người mua bảo hiểm là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, từ 18 đến 60 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Khách hàng không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng sức khỏe, không phải kiểm tra y tế.

- Người mua sẽ chỉ định một hay nhiều người thừa kế trong (hay ngoài) gia đình với tỷ lệ thừa kế khác nhau.

- Nếu người mua bảo hiểm tử vong không do tai nạn thì số tiền góp vẫn được trả cho người thụ hưởng.

2. Phí bảo hiểm và định kỳ đóng phí:

Số tiền phí bảo hiểm góp ban đầu

Tối thiểu 2.500.000 đồng

Số tiền phí bảo hiểm góp thêm

(Có thể góp tại bất kỳ bưu cục nào có phân phối bảo hiểm nhân thọ bưu chính)

- Bất cứ thời điểm nào, trong thời gian hiệu lực của hợp đồng

- Tối thiểu là 100.000 đồng và là bội số của 100.000 đồng

3. Giá trị, thời hạn hợp đồng:

- Ngày hợp đồng có hiệu lực: ngay sau khi nộp phí xong (sau khi đã điền đủ các thông tin yêu cầu theo mẫu) và nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Thời hạn tối đa là 15 năm.

- Khách hàng có thể giải ước một phần hay toàn bộ và chấm dứt hợp đồng sau ngày kỷ niệm hợp đồng của năm thứ nhất. Tuy nhiên để đảm bảo tối đa quyền lợi tiết kiệm và bảo vệ khách hàng nên duy trì hợp đồng từ 5 năm trở lên.

- Nếu giải ước 1 phần, số tiền tối thiểu cần duy trì trên tài khoản bảo hiểm là 2.500.000 đồng.

- Thời hạn cân nhắc: khách hàng có thể huỷ hợp đồng bảo hiểm tại bưu cục gốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, trong trường hợp này công ty sẽ hoàn lại phí bảo hiểm cho khách hàng sau khi đã trừ đi các khoản phí liên quan (bao gồm phí quản lý hợp đồng ban đầu và phí giao dịch khi rút tiền).

4. Quyền lợi Phước An Gia:

4.1 Quyền lợi “tham gia chia lãi”: quyền lợi tham gia chia lãi rất đơn giản và mềm dẻo.

- Tất cả các hợp đồng có hiệu lực vào cuối mỗi năm sẽ được tham gia chia lãi từ lợi nhuận đầu tư của năm đó. Lợi nhuận đầu tư (hay lãi suất đầu tư) là lãi suất đầu tư thực tế của công ty bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí quản lý đầu tư.

- Công ty bảo hiểm cam kết sẽ chia lãi cho các Hợp đồng này với tỷ lệ tối thiểu là 3.5% /năm (lãi suất đảm bảo tối thiểu) trong suốt thời hạn Hợp đồng.

- Ngoài ra, đối với các Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ 10 năm trở lên, Bên mua bảo hiểm sẽ được nhận lãi chia thêm dành cho khách hàng trung thành, tương đương 25% của chênh lệch dương giữa tỷ lệ lãi chia thực tế trong năm và lãi suất đảm bảo tối thiểu 3.5%.

- VD: nếu tổng tỷ lệ lãi suất là 6,9%, trong đó tỷ lệ phân chia lợi nhuận đầu tư là 3,4%, như vậy, tỷ lệ lãi suất thưởng khách hàng trung thành từ năm thứ 11 đến năm thứ 15 là (3,4%*25%)=0,85%. Vậy tổng tỷ lệ lãi suất dành cho khách hàng sẽ là 6,9% + 0,85% =7,75%.

- Khoản lãi chia được xác định trên cơ sở tỷ lệ lãi chia tính trên tổng số phí đã được góp vào hợp đồng cộng các khoản lãi chia tích luỹ (nếu có), sau khi đã trừ đi phí quản lý hợp đồng, phí của quyền lợi chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, phí của quyền lợi bảo hiểm bổ sung (nếu có) và các khoản giải ước một phần hợp đồng (nếu có).

- Với mỗi hợp đồng bảo hiểm, tổng phí thuần góp để đầu tư không vượt quá 85% tổng số tiền bảo hiểm của quyền lợi chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn và quyền lợi bảo hiểm bổ sung (nếu có).

- Vì yêu cầu thực tiễn, việc xác lập lãi suất đầu tư chỉ có thể thực hiện sau ngày 31/12/”n” nhưng ngày hiệu lực của các khoản lãi chia sẽ là 31/12/”n”.

- Toàn bộ tổng quyền lợi tiết kiệm đề cập ở trên sẽ được thanh toán vào ngày đáo niên ngay khi đáo hạn hợp đồng.


         4.2 Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

4.2.1 Quyền lợi tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Trong trường hợp sự kiện bảo hiểm đề cập ở trên xảy ra, giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán cho khách hàng, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

4.2.2 Quyền lợi tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn.

Trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong hay thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn, công ty sẽ chi trả số tiền bảo hiểm do tai nạn là 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng). Trong trường hợp này hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

 

4.3  Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:

Khách hàng có 2 sự lựa chọn tương ứng với 2 mức bảo hiểm gia tăng cho trường hợp tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

 

Các lựa chọn

Số tiền bảo hiểm

Lựa chọn 1

30.000.000đ

Lựa chọn 2

80.000.000đ

5.  Minh họa quyền lợi:

Lựa chọn bảo hiểm mức 20 triệu đồng

Năm

Phí góp vào hợp đồng (1/1/n)

Giá trị thuần của hợp đồng vào cuối năm

Quyền lợi bảo hiểm (mức 20 triệu)

Tổng quyền lợi khi có sự kiện bảo hiểm

1

10.000.000

9.997.055

20.000.000

29.937.055

2

 

10.609.285

30.549.285

3

 

11.260.698

31.200.698

4

 

11.953.802

31.893.802

5

 

12.691.264

32.631.264

6

 

13.475.924

33.415.924

7

 

14.310.802

34.250.802

8

 

15.199.113

35.139.113

9

 

16.144.275

36.084.275

10

 

17.149.928

37.089.928

11

 

18.344.091

38.284.091

12

 

19.623.338

39.563.338

13

 

20.993.732

40.933.732

14

 

22.461.767

42.401.767

15

 

24.034.399

43.974.399

Tổng tiền khi đáo hạn:       24.034.399

 

 

Các giả thiết

- Khoản tiền góp phí ban đầu là 10 triệu đồng.

- Lãi suất cam kết tối thiểu là 3,5%/năm

- Lợi tức đầu tư chia thêm (theo dự tính năm 2005) là 2,9%/năm (mức lợi tức đầu tư chia thêm có thể thay đổi tuỳ từng năm phụ thuộc kết quả kinh doanh của công ty).

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng24.034.399 VNĐ.

Quyền lợi khi tử vong do tai nạn xảy ra vào thời điểm cuối năm thứ 3là 31.200.698 VNĐ.

Lưu ý: Số liệu minh hoạ trên đây chỉ mang tính minh hoạ về tổng quyền lợi bảo hiểm và đã được trừ phí dịch vụ 0,3%, các số liệu tính toán sẽ được thực hiện tự động trong chương trình quản lý bảo hiểm.

6. Tóm tắt quyền lợi:

  Sự kiện

Quyền lợi bảo hiểm

Đáo hạn hợp đồng

Giá trị hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm đáo hạn

Giải ước toàn bộ hợp đồng hoặc tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do tai nạn

Giá trị hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm giao ước hay tại thời điểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

- Giá trị hợp đồng tại thời điểm rủi ro và

- Quyền lợi bảo hiểm tai nạn và quyền lợi bảo hiểm bổ sung (nếu có).

7. Các khoản phí (áp dụng cho khách hàng):

7.1  Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm:

Tương đương 5,5% trên số tiền của mỗi lần góp phí bảo hiểm.

Ví dụ:

Số tiền góp phí bảo hiểm

Mức phí quản lý hợp đồng đóng một lần cho mỗi lần góp phí

10.000.000đ  

550.000đ


         7.2  Phí bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm chất hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:

    Mức bảo hiểm

Phí bảo hiểm/năm

20.000.000đ  

26.000đ

 

 7.3  Phí bảo hiểm của Quyền lợi bổ sung:

    Mức bảo hiểm

Phí bảo hiểm/năm

30.000.000đ  

39.000đ

80.000.000đ

104.000đ

Lưu ý:

-  Phí bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm bổ sung sẽ được tự động trích trên tài khoản bảo hiểm của khách hàng vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng.

-  Phí bảo hiểm tai nạn và bổ sung sẽ ngừng trích trên tài khoản bảo hiểm khi khách hàng qua tuổi 60. Trong trường hợp này, quyền lợi bảo hiểm bổ sung cũng chấm dứt.

7.4  Phí dịch vụ:

Mỗi lần rút tiền từ tài khoản bảo hiểm, giải ước một phần hay toàn bộ hợp đồng, nhận tiền bảo hiểm bổ sung, đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ tương đương 0,3% trên số tiền thực nhận.
Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.