10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Tin nổi bật
 Khuyến mại
 Dịch vụ mới
 Các hoạt động của Bưu điện Long An
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
5.Bưu phẩm bưu kiện
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
9.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
10.Dịch vụ chuyển tiền
  Liên kết website
   Các hoạt động của Bưu điện Long AnNÓI VÀ LÀM, HỌC VÀ HÀNH

 

Hồ Chủ tịch và các vị lãnh tụ cách mạng đề cập khá nhiều tới việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên khi Đảng lãnh đạo chính quyền phần lớn đảng viên có chức, có quyền, cho nên nhiều nhà chính trị học trên thế giới cho đó là biểu hiện sáng suốt có tầm nhìn xa của một lãnh tụ cách mạng.

 

Đối với cán bộ, đảng viên, Người luôn luôn nhắc nhở phải rèn đức, luyện tài; đức và tài, phẩm chất và năng lực phải đi đôi, không thể có mặt này, không có mặt kia. Người có đức mà không có tài thì tuy không làm hại ai, nhưng cũng chẳng có ích gì. Ngược lại, người có tài mà không có đức thì sớm muộn cũng làm hại dân, hại nước. Cho nên trong quan hệ đức - tài thì đức là nền tảng của người cách mạng, như cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối.

 

Do đó, đạo đức cách mạng là một nội dung rất quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo các nhà khoa học thì nội dung đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung chủ yếu: Trung với nước, hiếu với dân; lòng yêu thương bao la con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng...

 

Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư là nội dung đạo đức rất quan trọng của cán bộ công chức để đảm bảo cán bộ, viên chức "hiếu với dân", là công bộc của dân, hết lòng phục vụ nhân dân, hết lòng "trung với nước", tức là trung thành với sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

 

Hồ Chủ tịch nói về đạo đức cách mạng, khuyên bảo cán bộ, công chức, chiến sĩ thực hiện, đồng thời Người luôn luôn là tấm gương sáng về đạo đức. Hành vi gương mẫu về đạo đức của Người càng làm cho tư tưởng về đạo đức của Người có sức thuyết phục rất lớn. Cho nên đạo đức Hồ Chí Minh còn có nội dung quan trọng là "Nói đi đôi với làm, học đi đôi với hành". Vì chỉ bằng việc làm và hành động có hiệu quả mới có được niềm tin trong nhân dân.

 

Nhớ đến một đoạn trong Di chúc của Người khi Người dặn lại: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Chỉ trong bốn dòng viết, Người đã bốn lần nhắc tới các từ "thật" và "thật sự". Thật và thật sự nghĩa là không nói dối, làm dối, làm qua loa, chiếu lệ, lấy lòng..., nghĩa là nói phải đi đôi với làm, học phải đi đôi với hành.

 

Khi học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh phải nhớ tới lời dặn đó của Người trong Di chúc thiêng liêng. Phải học thì mới biết mà làm đúng, nhưng chỉ có noi gương và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi quan liêu, lãng phí, tham nhũng và các hành vi tiêu cực khác thì việc học mới coi là có kết quả. Đây mới thực sự là mục đích của cuộc vận động chính trị rộng lớn này.

 

Sưu tầm

                                                                                   

 

Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.