10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Tin nổi bật
 Khuyến mại
 Dịch vụ mới
 Các hoạt động của Bưu điện Long An
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Bưu phẩm bưu kiện
5.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.Dịch vụ chuyển tiền
10.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
  Liên kết website
   Dịch vụ mới

Bảo hiểm Phi nhân thọ PTI
Với mục tiêu đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp đến khách hàng, Bưu Điện Long An làm đại lý phân phối các sản phẩm Bảo hiểm Phi nhân thọ của Công ty Bảo hiểm Bưu điện Long An (gọi tắt là PTI Long An).
Bưu Điện Long An đang cung cấp các sản phẩm:
- Bảo hiểm xe cơ giới bao gồm:
+ Bảo hiểm xe mô tô, xe máy

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba
  • Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
  • Sản phẩm “Phúc Lưu Hành”

+ Bảo hiểm xe ô tô

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với bên thứ ba và hành khách trên xe
  • Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe
  • Bảo hiểm vật chất xe ô tô
  • Sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô “Phúc vạn dặm”
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa trên xe

- Bảo hiểm con người bao gồm:
+ Bảo hiểm tai nạn con người
+ Bảo hiểm kết hợp con người
+ Bảo hiểm toàn diện học sinh
+ Bảo hiểm tai nạn hộ gia đình, bảo hiểm tai nạn hộ sử đụng điện
- Bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật bao gồm:
+ Bảo hiểm cháy nổ tự nguyện
+ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
+ Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
+ Bảo hiểm tài sản và thiệt hại khác
- Bảo hiểm Hàng hóa:
+ Bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu
+ Bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu
+ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
+ Bảo hiểm bưu gửi quốc tế


 BẢO HIỂM XE Ô TÔ  BẢO HIỂM XE MÁY BẢO HIỂM CON NGƯỜI 
 Chi tiết
 Chi tiết
 Chi tiết
Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.