10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Bưu phẩm -Bưu kiện
 Chuyển phát nhanh
 Dịch vụ chuyển tiền
 Tiết kiệm bưu điện
 Phát hành báo chí
 Dịch vụ Chăm sóc máy tính
 Dịch vụ Bán vé máy bay
 Dịch vụ cho thuê xe
 Các dịch vụ bưu chính khác
 Cước dịch vụ
 Chất lượng dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
5.Bưu phẩm bưu kiện
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
9.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
10.Dịch vụ chuyển tiền
  Liên kết website
   Cước dịch vụ

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ ĐẠI LÝ NHẬN GỬI CHUYỂN PHÁT NHANH DHL (PUD DHL) 2018

Theo Quyết định số 193/BĐVN-DVBC ngày 15/01/2018. Hiệu lực từ ngày 15/01/2018

                        Đơn vị tính: VNĐ

Weight (kg)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 9

Zone 10

Tài liệu

0,5

914.400

919.700

925.000

933.100

1.077.100

1.127.700

1.133.000

1.159.700

1.527.700

1.997.000

1,0

1.034.400

1.039.700

1.090.300

1.117.100

1.285.100

1.346.400

1.346.300

1.445.000

1.898.300

2.399.500

1,5

1.154.400

1.159.700

1.220.900

1.301.200

1.493.100

1.565.100

1.599.600

1.727.700

2.271.600

2.802.000

2,0

1.274.400

1.279.700

1.351.500

1.485.300

1.701.100

1.783.800

1.852.900

2.010.400

2.644.900

3.204.500

Hàng hóa (Đối với tài liệu trên 2 kg, áp dụng giá cước hàng hóa)

0,5

959.700

1.053.000

1.106.400

1.117.000

1.295.700

1.308.900

1.308.900

1.333.100

1.613.100

2.135.500

1,0

1.079.700

1.170.300

1.287.700

1.301.100

1.501.000

1.519.600

1.519.600

1.626.300

1.986.400

2.538.000

1,5

1.199.600

1.287.600

1.423.600

1.485.100

1.706.400

1.772.900

1.794.300

1.909.000

2.356.900

2.940.500

2,0

1.319.500

1.404.900

1.559.500

1.669.100

1.911.800

2.026.200

2.069.000

2.191.700

2.727.400

3.343.000

2,5

1.453.000

1.530.800

1.705.000

1.863.700

2.129.100

2.246.800

2.357.000

2.488.400

3.115.500

3.766.700

3,0

1.557.600

1.630.100

1.820.200

2.038.000

2.335.600

2.461.300

2.600.900

2.748.400

3.466.700

4.150.100

3,5

1.662.200

1.729.400

1.935.400

2.212.300

2.542.100

2.675.800

2.844.800

3.008.400

3.817.900

4.533.500

4,0

1.766.800

1.828.700

2.050.600

2.386.600

2.748.600

2.890.300

3.088.700

3.268.400

4.169.100

4.916.900

4,5

1.871.400

1.928.000

2.165.800

2.560.900

2.955.100

3.104.800

3.332.600

3.528.400

4.520.300

5.300.300

5,0

1.976.000

2.027.300

2.281.000

2.735.200

3.161.600

3.319.300

3.576.500

3.788.400

4.871.500

5.683.700

5,5

2.069.800

2.121.200

2.367.000

2.901.400

3.357.300

3.528.500

3.785.700

4.010.900

5.204.100

6.045.700

6,0

2.163.600

2.215.100

2.453.000

3.067.600

3.553.000

3.737.700

3.994.900

4.233.400

5.536.700

6.407.700

6,5

2.257.400

2.309.000

2.539.000

3.233.800

3.748.700

3.946.900

4.204.100

4.455.900

5.869.300

6.769.700

7,0

2.351.200

2.402.900

2.625.000

3.400.000

3.944.400

4.156.100

4.413.300

4.678.400

6.201.900

7.131.700

7,5

2.445.000

2.496.800

2.711.000

3.566.200

4.140.100

4.365.300

4.622.500

4.900.900

6.534.500

7.493.700

8,0

2.538.800

2.590.700

2.797.000

3.732.400

4.335.800

4.574.500

4.831.700

5.123.400

6.867.100

7.855.700

8,5

2.632.600

2.684.600

2.883.000

3.898.600

4.531.500

4.783.700

5.040.900

5.345.900

7.199.700

8.217.700

9,0

2.726.400

2.778.500

2.969.000

4.064.800

4.727.200

4.992.900

5.250.100

5.568.400

7.532.300

8.579.700

9,5

2.820.200

2.872.400

3.055.000

4.231.000

4.922.900

5.202.100

5.459.300

5.790.900

7.864.900

8.941.700

10,0

2.914.000

2.966.300

3.141.000

4.397.200

5.118.600

5.411.300

5.668.500

6.013.400

8.197.500

9.303.700

10,5

2.970.400

3.025.300

3.234.800

4.499.100

5.212.500

5.507.900

5.781.100

6.144.700

8.401.400

9.569.100

11,0

3.026.800

3.084.300

3.328.600

4.601.000

5.306.400

5.604.500

5.893.700

6.276.000

8.605.300

9.834.500

11,5

3.083.200

3.143.300

3.422.400

4.702.900

5.400.300

5.701.100

6.006.300

6.407.300

8.809.200

10.099.900

12,0

3.139.600

3.202.300

3.516.200

4.804.800

5.494.200

5.797.700

6.118.900

6.538.600

9.013.100

10.365.300

12,5

3.196.000

3.261.300

3.610.000

4.906.700

5.588.100

5.894.300

6.231.500

6.669.900

9.217.000

10.630.700

13,0

3.252.400

3.320.300

3.703.800

5.008.600

5.682.000

5.990.900

6.344.100

6.801.200

9.420.900

10.896.100

13,5

3.308.800

3.379.300

3.797.600

5.110.500

5.775.900

6.087.500

6.456.700

6.932.500

9.624.800

11.161.500

14,0

3.365.200

3.438.300

3.891.400

5.212.400

5.869.800

6.184.100

6.569.300

7.063.800

9.828.700

11.426.900

14,5

3.421.600

3.497.300

3.985.200

5.314.300

5.963.700

6.280.700

6.681.900

7.195.100

10.032.600

11.692.300

15,0

3.478.000

3.556.300

4.079.000

5.416.200

6.057.600

6.377.300

6.794.500

7.326.400

10.236.500

11.957.700

15,5

3.534.400

3.615.300

4.172.800

5.518.100

6.151.500

6.473.900

6.907.100

7.457.700

10.440.400

12.223.100

16,0

3.590.800

3.674.300

4.266.600

5.620.000

6.245.400

6.570.500

7.019.700

7.589.000

10.644.300

12.488.500

16,5

3.647.200

3.733.300

4.360.400

5.721.900

6.339.300

6.667.100

7.132.300

7.720.300

10.848.200

12.753.900

17,0

3.703.600

3.792.300

4.454.200

5.823.800

6.433.200

6.763.700

7.244.900

7.851.600

11.052.100

13.019.300

17,5

3.760.000

3.851.300

4.548.000

5.925.700

6.527.100

6.860.300

7.357.500

7.982.900

11.256.000

13.284.700

18,0

3.816.400

3.910.300

4.641.800

6.027.600

6.621.000

6.956.900

7.470.100

8.114.200

11.459.900

13.550.100

18,5

3.872.800

3.969.300

4.735.600

6.129.500

6.714.900

7.053.500

7.582.700

8.245.500

11.663.800

13.815.500

19,0

3.929.200

4.028.300

4.829.400

6.231.400

6.808.800

7.150.100

7.695.300

8.376.800

11.867.700

14.080.900

19,5

3.985.600

4.087.300

4.923.200

6.333.300

6.902.700

7.246.700

7.807.900

8.508.100

12.071.600

14.346.300

20,0

4.042.000

4.146.300

5.017.000

6.435.200

6.996.600

7.343.300

7.920.500

8.639.400

12.275.500

14.611.700

20,5

4.101.000

4.224.200

5.116.300

6.523.700

7.079.700

7.533.700

8.092.100

8.803.100

12.516.900

14.920.000

21,0

4.160.000

4.302.100

5.215.600

6.612.200

7.162.800

7.724.100

8.263.700

8.966.800

12.758.300

15.228.300

21,5

4.219.000

4.380.000

5.314.900

6.700.700

7.245.900

7.914.500

8.435.300

9.130.500

12.999.700

15.536.600

22,0

4.278.000

4.457.900

5.414.200

6.789.200

7.329.000

8.104.900

8.606.900

9.294.200

13.241.100

15.844.900

22,5

4.337.000

4.535.800

5.513.500

6.877.700

7.412.100

8.295.300

8.778.500

9.457.900

13.482.500

16.153.200

23,0

4.396.000

4.613.700

5.612.800

6.966.200

7.495.200

8.485.700

8.950.100

9.621.600

13.723.900

16.461.500

23,5

4.455.000

4.691.600

5.712.100

7.054.700

7.578.300

8.676.100

9.121.700

9.785.300

13.965.300

16.769.800

24,0

4.514.000

4.769.500

5.811.400

7.143.200

7.661.400

8.866.500

9.293.300

9.949.000

14.206.700

17.078.100

24,5

4.573.000

4.847.400

5.910.700

7.231.700

7.744.500

9.056.900

9.464.900

10.112.700

14.448.100

17.386.400

25,0

4.632.000

4.925.300

6.010.000

7.320.200

7.827.600

9.247.300

9.636.500

10.276.400

14.689.500

17.694.700

25,5

4.691.000

5.003.200

6.109.300

7.408.700

7.910.700

9.437.700

9.808.100

10.440.100

14.930.900

18.003.000

26,0

4.750.000

5.081.100

6.208.600

7.497.200

7.993.800

9.628.100

9.979.700

10.603.800

15.172.300

18.311.300

26,5

4.809.000

5.159.000

6.307.900

7.585.700

8.076.900

9.818.500

10.151.300

10.767.500

15.413.700

18.619.600

27,0

4.868.000

5.236.900

6.407.200

7.674.200

8.160.000

10.008.900

10.322.900

10.931.200

15.655.100

18.927.900

27,5

4.927.000

5.314.800

6.506.500

7.762.700

8.243.100

10.199.300

10.494.500

11.094.900

15.896.500

19.236.200

28,0

4.986.000

5.392.700

6.605.800

7.851.200

8.326.200

10.389.700

10.666.100

11.258.600

16.137.900

19.544.500

28,5

5.045.000

5.470.600

6.705.100

7.939.700

8.409.300

10.580.100

10.837.700

11.422.300

16.379.300

19.852.800

29,0

5.104.000

5.548.500

6.804.400

8.028.200

8.492.400

10.770.500

11.009.300

11.586.000

16.620.700

20.161.100

29,5

5.163.000

5.626.400

6.903.700

8.116.700

8.575.500

10.960.900

11.180.900

11.749.700

16.862.100

20.469.400

30,0

5.222.000

5.704.300

7.003.000

8.205.200

8.658.600

11.151.300

11.352.500

11.913.400

17.103.500

20.777.700

Hàng hóa trên 30 kg (Nhân cước với khối lượng – phần lẻ làm tròn dến 01kg tiếp theo)

31 – 70

151.300

153.700

218.000

256.300

266.600

310.100

330.600

347.200

503.600

675.300

71 – 300

154.400

157.000

200.400

258.500

270.300

275.600

308.400

340.200

468.200

671.200

301 – 999

161.500

164.100

209.500

270.300

282.600

288.100

322.500

355.700

489.400

701.700

* Weight increment for shipment weight more than 30kgs is 1kg.

- Prices are charged pro rata by 0.5 kg up to 30.1 kg, and charged per 1 kg basis thereafter.

- Remote Area Surcharges may apply depending on origin or destination postal codes.

- DHL Express does not accept shipments containing pieces exceeding 1,000kg (2200 lbs) or 300cm (118.1 inches) length.  A shipment with total weight exceeding 1000kg (2200 lbs) requires pre-approval of DHL and may be charged at alternate rates.

- Our standard transit time commitment may not apply. Please contact your DHL account manager.

- These rates are correct at the time of printing and DHL reserves the right to change rates without prior notice.

- Shipment insurance is also available. For more information, please call our CS Hotline at 1800 1530.

- Customs Duties, Fuel Surcharges, Value Added Surcharges and other relevant government charges and taxes are not included in rates.

- For bulky and lightweight shipments, DHL complies with IATA regulations and charges the greater of either the Volumetric or Actual weight.

- Bảng cước chưa bao gồm phụ phí vùng sâu vùng xa, phụ phí xăng dầu, phụ phí quá trọng lượng, phụ phí sai địa chỉ, hàng khó vận chuyển, thuế VAT và các loại thuế, lệ phí khác.

+ Phụ phí xăng dầu: Cập nhật hàng tháng.

* Các loại phụ phí khác (chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và VAT): (Căn cứ theo công văn số 5349/ BĐVN-DVBC ngày 21/12/2016. Hiệu lực từ 01/01/2017)

STT

Dịch vụ

Giá cước

Ghi chú

1

Phát hẹn giờ

- Phát trước 9h: 750.000 đồng

Chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và thuế GTGT

- Phát trước 12h00: 450.000 đồng

2

Phụ phí quá cân, quá cỡ

Miễn phí

3

Phụ phí kiện hàng khó vận chuyển

4

Phụ phí vùng sâu vùng xa

5

Phụ phí điều chỉnh địa chỉ

6

Phụ phí Điểm đến bị hạn chế

750.000 đồng đối với lô hàng không phải tài liệu gửi đến các quốc gia sau: Cộng hòa Trung Phi, Cote d'Ivoire, Cộng hòa Dân chủ Congo, Eritrea, Iran, Iraq, Bắc Triều Tiên, Liberia, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen.

Được miễn phụ phí xăng dầu, chưa bao gồm thuế GTGT.

7

Phụ phí Rủi ro cao

500.000 đồng/lô hàng sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn hàng gửi đến các địa điểm sau: Afghanistan, Burundi, Iraq, Libya, Mali, Niger, Nam Sudan, Syria và Yemen

Chưa bao gồm phụ phí xăng dầu và thuế GTGT.

8

Phí bảo hiểm SII

Áp dụng đối với các bưu gửi hàng hóa có giá trị từ 100 USD trở lên.
Tối thiểu thu 315.000 đồng hoặc 2% giá trị hàng hóa được bảo hiểm

Được miễn phụ phí xăng dầu, chưa bao gồm thuế GTGT.


VÙNG TÍNH CƯỚC DỊCH VỤ PUD DHL

Theo Quyết định số 193/BĐVN-DVBC ngày 15/01/2018. Hiệu lực từ ngày 15/01/2018

VÙNG

NƯỚC ĐẾN

VÙNG

NƯỚC ĐẾN

VÙNG

NƯỚC ĐẾN

VÙNG

NƯỚC ĐẾN

10

Afghanistan

10

Dominica

10

Lesotho

9

Saudi Arabia

9

Albania

10

Dominican Republic

10

Liberia

10

Senegal

10

Algeria

6

East Timor

10

Libya

9

Serbia, Republic Of

10

American Samoa

10

Ecuador

9

Lithuania

10

Seychelles

9

Andorra

10

Egypt

8

Luxembourg

10

Sierra Leone

10

Angola

10

El Salvador

3

Macau

1

Singapore

10

Anguilla

10

Eritrea

9

Macedonia, Republic Of

9

Slovakia

10

Antigua

9

Estonia

10

Madagascar

9

Slovenia

10

Argentina

10

Ethiopia

10

Malawi

10

Solomon Islands

9

Armenia

10

Falkland Islands

1

Malaysia

10

Somalia

10

Aruba

9

Faroe Islands

6

Maldives

10

Somaliland, Rep Of (North Somalia)

6

Australia

10

Fiji

10

Mali

10

South Africa

8

Austria

8

Finland

8

Malta

10

South Sudan

9

Azerbaijan

8

France

10

Marshall Islands

8

Spain

10

Bahamas

10

French Guyana

10

Martinique

6

Sri Lanka

9

Bahrain

10

Gabon

10

Mauritania

10

St. Barthelemy

6

Bangladesh

10

Gambia

10

Mauritius

10

St. Eustatius

10

Barbados

9

Georgia

10

Mayotte

10

St. Kitts

9

Belarus

8

Germany

7

Mexico

10

St. Lucia

8

Belgium

10

Ghana

10

Micronesia, Federated States Of

10

St. Maarten

10

Belize

9

Gibraltar

9

Moldova, Republic Of

10

St. Vincent

10

Benin

9

Greece

6

Mongolia

10

Sudan

10

Bermuda

9

Greenland

9

Montenegro, Republic Of

10

Suriname

6

Bhutan

10

Grenada

10

Montserrat

10

Swaziland

10

Bolivia

10

Guadeloupe

10

Morocco

8

Sweden

10

Bonaire

10

Guam

10

Mozambique

8

Switzerland

9

Bosnia and Herzegovina

10

Guatemala

6

Myanmar

10

Syria

10

Botswana

9

Guernsey

10

Namibia

10

Tahiti

10

Brazil

10

Guinea Republic

10

Nauru, Republic Of

3

Taiwan

3

Brunei

10

Guinea-Bissau

6

Nepal

9

Tajikistan

9

Bulgaria

10

Guinea-Equatorial

8

Netherlands, The

10

Tanzania

10

Burkina Faso

10

Guyana (British)

10

Nevis

1

Thailand

10

Burundi

10

Haiti

10

New Caledonia

10

Togo

3

Cambodia

10

Honduras

6

New Zealand

10

Tonga

10

Cameroon

1

Hong Kong

10

Nicaragua

10

Trinidad and Tobago

7

Canada

9

Hungary

10

Niger

10

Tunisia

10

Canary Islands, The

9

Iceland

10

Nigeria

9

Turkey

10

Cape Verde

6

India

10

Niue

10

Turks and Caicos Islands

10

Cayman Islands

3

Indonesia

9

Norway

10

Tuvalu

10

Central African Republic

9

Iran (Islamic Republic Of)

9

Oman

10

Uganda

10

Chad

10

Iraq

6

Pakistan

9

Ukraine

10

Chile

8

Ireland, Republic Of

10

Palau

9

United Arab Emirates

2

China I

10

Israel

10

Panama

8

United Kingdom

5

China II

8

Italy

6

Papua New Guinea

7

United States Of America

10

Colombia

10

Jamaica

10

Paraguay

10

Uruguay

10

Commonwealth No. Mariana Islands

4

Japan

10

Peru

9

Uzbekistan

10

Comoros

9

Jersey

3

Philippines, The

10

Vanuatu

10

Congo

9

Jordan

9

Poland

10

Venezuela

10

Congo, The Democratic Republic Of

9

Kazakhstan

8

Portugal

N/A

Vietnam

10

Cook Islands

10

Kenya

10

Puerto Rico

10

Virgin Islands (British)

10

Costa Rica

10

Kiribati

9

Qatar

10

Virgin Islands (Us)

10

Cote D Ivoire

5

Korea, Republic Of (South K.)

10

Reunion, Island Of

10

Yemen, Republic Of

9

Croatia

10

Korea, The D.P.R Of (North K.)

9

Romania

10

Zambia

10

Cuba

10

Kosovo

9

Russian Federation, The

10

Zimbabwe

10

Curacao

9

Kuwait

10

Rwanda

9

Cyprus

9

Kyrgyzstan

10

Saint Helena

8

Czech Republic, The

3

Lao Peoples Democratic Republic

10

Samoa

8

Denmark

9

Latvia

9

San Marino

10

Djibouti

10

Lebanon

10

Sao Tome and Principe

DHL EXPRESS 9:00/10:30/12:00 serviceable areas are limited to selected postcodes in major business centers in Europe, USA, Middle East, Eastern Europe and Asia Pacific.

To know the latest destinations of DHL Express 9:00/10:30/12:00, please call our CS Hotline at 1800 1530 or refer to http://dct.dhl.com/

Please call our CS Hotline at 1800 1530 for details and booking. The information in this document is correct at the time of printing.

China I includes: Dongguan (DGM), Fuzhou (FOC), Guangzhou (CAN), Haikou (HAK), Shantou (SWA), Shenzhen (SZX), Xiamen (XMN), Zhuhai (ZUH).

China II includes the rest of China that are not in China I above.

Liechtenstein: same zone with Switzerland

Monaco: same zone with France

Vatican City: same zone with Italy

Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.