10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Bưu phẩm -Bưu kiện
 Chuyển phát nhanh
 Dịch vụ chuyển tiền
 Tiết kiệm bưu điện
 Phát hành báo chí
 Dịch vụ Chăm sóc máy tính
 Dịch vụ Bán vé máy bay
 Dịch vụ cho thuê xe
 Các dịch vụ bưu chính khác
 Cước dịch vụ
 Chất lượng dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
5.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
6.Bưu phẩm bưu kiện
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU PHẨM QUỐC TẾ - Bảng cước tính sẵn cho Bưu phẩm máy bay
10.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
  Liên kết website
   Cước dịch vụ

CƯỚC FACSIMILE CÔNG CỘNG TRONG NƯỚC

Đã có 10% thuế giá trị gia tăng. Áp dụng từ ngày 01/01/2009

(QĐ: 2567/Q Đ-TTBH ngày 01/01/2009 và Q Đ: 2615/QĐ-TTBH ngày 30/10/2008)

 

1. Cước Facsimile công cộng (Bureaufax) trong nước:

 

Đơn vị tính: đồng/trang A4

STT

Phạm vi liên lạc

Cước facsimile công cộng trong nước

1

Nội hạt, Nội tỉnh

1.200

2

Liên tỉnh

 2.000

 

* Ghi chú:

- Cước thu theo trang A4, thông tin chưa đủ 1 trang A4 thu cước 1 trang A4, phần lẻ thông tin của trang cuối cùng được tính cước 01 trang A4.

- Cước không phân biệt cước trang đầu và cước trang tiếp theo.

- Phạm vi liên lạc nội hạt là liên lạc giữa các máy fax trong cùng địa giới vùng nội hạt (theo quy định vùng nội hạt của điện thoại cố định hiện hành).

- Phạm vi liên lạc nội tỉnh là liên lạc giữa các máy fax thuộc phạm vi nội hạt khác nhau trong cùng một địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phạm vi liên lạc liên tỉnh là liên lạc giữa các máy fax không cùng địa giới hành chính một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

2. Cước các dịch vụ đặc biệt:

- Cước phát nhanh:                                               3.000 đồng/bức fax.

- Cước lưu ký:                                                      1.000 đồng/bức fax.

- Cước nhận một bức fax tại máy fax công cộng:

+ Cước nhận:                                                        1.000 đồng/trang A4.

        + Cước phát một bức fax (không kể số trang):          2.000 đồng/bức fax.
Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Áp dụng từ ngày 01/01/2009
Skip Navigation Links.