10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Tin nổi bật
 Khuyến mại
 Dịch vụ mới
 Các hoạt động của Bưu điện Long An
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Bưu phẩm bưu kiện
5.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.Dịch vụ chuyển tiền
10.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
  Liên kết website
   Tin nổi bật

BƯU ĐIỆN TỈNH LONG AN MIỄN CƯỚC CHUYỂN PHÁT

ĐỐI VỚI CÁC THƯ GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN

CHUẨN BỊ TRÌNH ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 

Thực hiện văn bản 3115/BĐVN-DVBC ngày 21/9/2015 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tiếp tục phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Để phục vụ Đại hội XII của Đảng, đồng thời phục vụ cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bưu điện tỉnh Long An thông báo:

- Miễn cước chuyển phát cho các bưu gửi có nội dung đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Đối tượng được áp dụng miễn cước phí chuyển phát: Cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Hình thức nhận bưu gửi: Bưu phẩm thường.

- Địa chỉ nhận: Ban Tuyên giáo Trung ương, địa chỉ số 2B, Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

- Địa điểm nhận chuyển phát bưu gửi: Tại tất cả các điểm giao dịch thuộc Bưu điện tỉnh Long An gồm các Bưu điện huyện, thị, thành phố, bưu cục và điểm BĐVHX.

- Thời gian: Từ ngày 15/9/2015 đến ngày 31/10/2015.

- Tất cả các bưu gửi có chứa tài liệu liên quan đến phục vụ Đại hội sẽ được đóng dấu ưu tiên chuyển phát lên trên mặt chính của bưu gửi.

                     BƯU ĐIỆN TỈNH LONG AN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO


Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.