10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Bưu phẩm -Bưu kiện
 Chuyển phát nhanh
 Dịch vụ chuyển tiền
 Tiết kiệm bưu điện
 Phát hành báo chí
 Dịch vụ Chăm sóc máy tính
 Dịch vụ Bán vé máy bay
 Dịch vụ cho thuê xe
 Các dịch vụ bưu chính khác
 Cước dịch vụ
 Chất lượng dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Bưu phẩm bưu kiện
5.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.Dịch vụ chuyển tiền
10.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
  Liên kết website
Cước dịch vụ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-BĐLA ngày 24 tháng 02 năm 2017)

Theo Quyết định số 186/QĐ-BĐLA ngày 20/01/2010 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An. Đã bao gồm thuế GTGT. Hiệu lực từ ngày 01/02/2010

Theo Quyết định số 2191/QĐ-BĐLA ngày 29/10/2014 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Long An. Hiệu lực từ ngày 01/11/2014.


Theo Quyết định số 1235/QĐ-BĐVN ngày 28/7/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Hiệu lực từ ngày 28/7/2015.

(Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu) Theo Quyết định số 1268 / QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017. Thời điểm áp dụng: Từ 01/01/2018

Hiệu lực từ ngày 01/6/2013

Cước chưa bao gồm thuế và phụ phí xăng dầu. Theo công văn số 5166/BĐVN-DVBC ngày 09/12/2016. Hiệu lực từ ngày 26/12/2016.

Theo Quyết định số 193/BĐVN-DVBC ngày 15/01/2018. Hiệu lực từ ngày 15/01/2018


(Bảng cước chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, thuế GTGT và các loại phụ phí - kèm theo Công văn số 481/BĐVN-DVBC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Tcty Bưu điện Việt Nam) Hiệu lực từ ngày 15/02/2017

Theo Quyết định số 1506/QĐ-KDTT ngày 10/8/2015 và 805/QĐ-KDTT ngày 04/5/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện Đã bao gồm thuế GTGT. Hiệu lực từ ngày 01/6/2016.

Theo Quyết định số 2436/QĐ-KDTT ngày 10/11/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện  Đã bao gồm thuế GTGT. Hiệu lực từ ngày 01/12/2015

Theo Quyết định số 2736/QĐ-KDTT ngày 15/12/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện Đã bao gồm thuế GTGT. Hiệu lực từ ngày 01/01/2016

Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/03/2017,
Áp dụng theo Quyết định số 1925/QĐ-BĐVN ngày 30/12/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Đã bao gồm phụ phí xăng dầu 20% và thuế giá trị gia tăng. Hiệu lực từ ngày 01/4/2017,
Theo Quyết định số 221/QĐ-BĐVN ngày 15/3/2017

Cước đã bao gồm thuế và phụ phí xăng dầu. Áp dụng từ 01/01/2017.

Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/01/2017,

Theo Quyết định số 1776/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016


Đã có thuế giá trị gia tăng và PPXD – VAT and Fuel surcharge included.
Theo Quyết định số 1571/QĐ-BĐVN ngày 25/12/2017.
Thời điểm áp dụng: từ 01/01/2018

Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/01/2017
Theo quyết định số 1776/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/01/2017
Theo quyết định số 1776/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phụ phí xăng dầu. Thời điểm áp dụng: 01/01/2017
Theo quyết định số 1776/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Đã bao gồm thuế, không áp dụng thu phụ phí xăng dầu và vùng xa. Áp dụng từ 01/01/2018
Theo quyết định số 1179/QĐ-BĐVN ngày 18/10/2017 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Cước không chịu thuế GTGT. Hiệu lực 01/01/2017
Theo quyết định số 1777/QĐ-BĐVN ngày 14/12/2016 của TCTy Bưu điện Việt Nam

Cước dịch vụ chuyển phát các loại giấy tờ hành chính (Hiệu lực từ ngày 10/7/2015)

Áp dụng từ ngày 15/02/2015

Áp dụng từ ngày 15/8/2007

 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.