10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Bưu phẩm -Bưu kiện
 Chuyển phát nhanh
 Dịch vụ chuyển tiền
 Tiết kiệm bưu điện
 Phát hành báo chí
 Dịch vụ Chăm sóc máy tính
 Dịch vụ Bán vé máy bay
 Dịch vụ cho thuê xe
 Các dịch vụ bưu chính khác
 Cước dịch vụ
 Chất lượng dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Bưu phẩm bưu kiện
5.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
9.Dịch vụ chuyển tiền
10.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
  Liên kết website
   Bưu phẩm -Bưu kiện

Khái niệm về dịch vụ Bưu phẩm, Bưu kiện

KN_NUT01.gif  Dịch vụ Bưu phẩm gồmimagebuuphambuukien.gif

       receive.gif  Thư, Bưu thiếp (gọi tắt LC), ấn phẩm, học phẩm dùng cho người mù và gói nhỏ (gọi tắt là AO).

             hinh-sao-1.gif  Thư: Là bản chữ viết, sao hoặc in mang nội dung thông tin riêng giữa người gửi và người nhận. Thư được bỏ trong phong bì dán kín và được bảo đảm bí mật theo quy định của hiến pháp

                   next_sta_red.gif  Khối lượng tối đa 2kg và không được để vật phẩm hàng hoá.


                   next_sta_red.gif  Người gửi, người nhận có thể là tổ chức hoặc cá nhân.


              hinh-sao-1.gif  Ấn phẩm : Là những tài liệu không có tính chất thông tin riêng


                   next_sta_red.gif  Khối lượng tối đa 5kg.


              hinh-sao-1.gif  Học phẩm dùng cho người mù: Là những bản in chữ nổi, hoặc viết bằng chữ nổi cho người mù để ngỏ và bằng giấy đặc biệt dùng riêng cho người mù.


                   next_sta_red.gif  Khối lượng tối đa 7kg.


              hinh-sao-1.gif  Gói nhỏ: Là gói đựng vật phẩm hàng hoá nhưng có tính chất thông tin riêng.


                   next_sta_red.gif  Khối lượng tối đa 2kg. Có thể được nhận đến 5kg khi có thông báo của Tổng công ty.


              hinh-sao-1.gif  Túi M: Là túi đặc biệt chứa báo, tạp chí, sách vở, ấn phẩm của 1 người gửi cho cùng 1 người ở một địa chỉ.


                   next_sta_red.gif  Khối lượng tối đa 30kg/túi.


                   next_sta_red.gif  Giới hạn kích thước của bưu phẩm: (trừ bưu thiếp và Aérogramme ) được quy định như sau :


                       next_sta_blue.gif  Kích thước Max: Tổng D + R + H =< 900mm (kích thước chiều lớn nhất phải £ 600mm +_ 2mm .


                       next_sta_blue.gif  Kích thước Min: với một mặt kích thước >= 90mm x 140mm , +_ 2mm


                       next_sta_blue.gif  Giơí hạn kích thước của bưu thiếp : Kích thước tối đa 120mmx235mm , với sai số 2mm . Kích thước tối thiểu 90mm x 140mm với sai số 2mm .


                       next_sta_blue.gif  Giới hạn kích thước Aérogamme: Kích thước tối đa 110mm x 220mm với sai số 2mm. Kích thước tối thiểu : như bưu thiếp


KN_NUT01.gif  Dịch vụ Bưu kiện

       Là những kiện hàng nặng đựng vật phẩm hàng hoá 

       next_sta_red.gif  Bưu kiện cồng kềnh:

Xethu3.gif
 
           next_sta_blue.gif  Là Bưu kiện có hình thức hay nội dung đặc biệt hoặc không thể xếp chung cùng các bưu kiện khác, hoặc đòi hỏi cách thức bảo vệ riêng. Cước phí của Bưu kiện dễ vỡ, kồng kềnh người gửi phải chịu thêm cước phí tối đa là 50% cước cơ bản.


        next_sta_red.gif  Khối lượng: Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi trong nước là: 31,5kg. Nếu vật phẩm không thể tách rời ra được có thể chấp nhận vượt mức quy định nhưng không quá 50kg. Khối lượng tối đa cho mỗi Bưu kiện gửi ra nước ngoài là: 31,5kg. Trừ một số nước có khối lượng bưu kiện dưới mức hoặc trên mức quy định này thì thực hiện theo thông báo của Tổng công ty BCVTVN .


        next_sta_red.gif  Kích thước bưu kiện:


            next_sta_blue.gif  Kích thước lớn nhất (áp dụng cho cả Bưu kiện cồng kềnh): £ 1,5m đối với một chiều kích thước bất kỳ hoặc £ 3m đối với tổng chiều dài + chu vi không đo qua chiều dài đó. Kích thước nhỏ nhất với một mặt kích thước không nhỏ hơn 90mm x 140mm với sai số 2mm .


        next_sta_red.gif  Dịch vụ BP, BK trong nước và ngoài nước được chấp nhận gửi đi theo các đường thuỷ, bộ và hàng không.


           next_sta_blue.gif  Nhận gửi BP, BK có sử dụng dịch vụ đặc biệt:


        next_sta_red.gif  Dịch vụ máy bay: chịu cước cơ bản và cước dịch vụ máy bay.


        next_sta_red.gif  Dịch vụ ghi số: là dịch vụ được mang nhãn số hiệu riêng, có biên lai khi gửi và vào sổ sách trong quá trình chấp nhận, khai thác, chuyển phát.


        next_sta_red.gif  Bưu phẩm thường có chứng nhận gửi (Bưu phẩm A): là Bưu phẩm thường có biên nhận gửi mà người gửi yêu cầu cấp biên lai.


        next_sta_red.gif  Dịch vụ phát nhanh (Express): Chỉ nhận gửi nếu địa chỉ người nhận nằm trong khu vực phát của Bưu cục ở thành phố thị xã, thị trấn, nhận yêu cầu ngay khi ký gửi BP, BK.


            Lưu ý :
Không nhận gửi dịch vụ phát nhanh đối với những BP, BK đã sử dụng dịch vụ lưu ký.


        next_sta_red.gif  Dịch vụ báo phát ( AR ): Nhận yêu cầu báo phát ngay khi ký gửi BP, BK.


        next_sta_red.gif  ch vụ phát tận tay ( A Main Propre ): là dịch vụ mà người gửi yêu cầu phát đúng tận tay cho người nhận có họ tên địa chỉ ghi trên BP, BK.


        next_sta_red.gif  Dịch vụ lưu ký ( Poste Retante ): Là dịch vụ được áp dụng đối với tất cả các loại BP, BK theo yêu cầu của người gửi.


        next_sta_red.gif  Nhận gửi BP, BK tại địa chỉ theo yêu cầu của người gửi:


        next_sta_red.gif  Dịch vụ phát BP, BK tại địa chỉ nhận theo yêu cầu của người gửi hoặc người nhận: trừ các loại BP có khối lượng £ 500gr.


KN_NUT01.gif  Cước phí BP, BK

       Theo bảng giá cước của Tổng công ty bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định.

       Bảng giá cước bưu phẩm trong nước

       Bảng giá cước bưu phẩm quốc tế

       Bảng giá cước bưu kiện trong nước

       Bảng giá cước bưu kiện quốc tế

       Bảng giá cước bưu phẩm, bưu kiện phát tại địa chỉ theo yêu cầu của người nhận


KN_NUT01.gif  Khi gửi người gửi có thể rút hoặc thay đổi họ tên địa chỉ người nhận

        Có hai trường hợp:

Buuphambuukien.gif

         next_sta_red.gif  BP, BK còn ở Bưu cục gốc: Đã huỷ tem không hoàn cước gửi không thu thủ tục phí. Chưa huỷ tem thu thủ tục phí theo quy định hiện hành.


         next_sta_red.gif  BP, BK đã chuyển khỏi Bưu cục gốc: Người gửi yêu cầu rút bằng thư ; và yêu cầu rút bằng đường điện báo, cước phí theo quy định của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam .

KN_NUT01.gif  Khiếu nại

       
Thời hiệu khiếu nại quy định là 06 tháng kể từ sau ngày gửi (cộng thêm 3 tháng đối với người gửi hay nhận là CBCNV LL vũ trang tại hải đảo hay biên giới).

KN_NUT01.gif  Bồi thường

       Về nguyên tắc lỗi do Bưu điện gây nên thì Bưu điện phải bồi thường cho người có quyền hưởng và chỉ bồi thường bằng tiền Việt Nam.


       next_sta_red.gif  Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam .


      next_sta_red.gif  Tiền bồi thường được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận . Trường hợp người nhận đồng ý nhận bưu phẩm ghi số , bưu kiện bị suy suyển hư hỏng thì người nhận được quyền nhận bồi thường .


       next_sta_red.gif  Đối với bưu phẩm , bưu kiện từ trong nước ngoài gửi ra nước ngoài và từ nước ngoài gửi vào Việt Nam được bồi thường thiệt hại theo qui định của Tổ chức liên minh Bưu chính Thế giới .


       next_sta_red.gif  Bưu phẩm , bưu kiện được bồi thường theo nấc khối lượng .


       next_sta_red.gif  Không bồi thường trong các trường hợp sau:


           next_sta_blue.gif  Những trường hợp bất khả kháng.


           next_sta_blue.gif  Do lỗi của người gửi.


           next_sta_blue.gif  Vật gửi bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.


           next_sta_blue.gif  Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu theo quy định của pháp luật.


           next_sta_blue.gif  Bưu phẩm gửi thường.


       next_sta_red.gif  Bưu gửi nước ngoài: Cần lưu ý ở phần Nghị định thư cuối cùng của công ước Bưu chính thế giới trong phần này Đại diện Bưu chính các nứơc đã thoả thuận một số điểm liên quan đến việc bảo lưu của Bưu chính từng nước.

       receive.gif  Nghị định theo điều XIX và XXIV (trang 210 Công ước Bưu chính thế giới) về bồi thường thiệt hại có một số nước có quyền không trả tiền bồi thường thiệt hại cho việc bưu kiện, bưu phẩm không khai giá bị mất, suy suyển hoặc hư hỏng.


       receive.gif  ÚC, ĂNG GÔ LA, CANADA, ĐÔMINICA, CH ĐÔMINICA, LÃNH THỔ HẢI NGOẠI THUỘC VƯƠNG QUỐC ANH, BẮC AI LEN, PHI LÍP PIN, USA, BĂNG LA ĐÉT, BRUNÂY, GRÊNAĐA, ĐẢO XA LÔ MÔNG, ZĂM BI A, ZIM BA-BU-Ê ...NƯỚC MỸ bảo lưu quyền xử lý các bưu phẩm ghi số và khai giá như bưu phẩm thường và không bồi thường với bất kỳ sự mất mát, hư hỏng nào trong phạm vi dịch vụ của nước mình.

 

Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.