10 Tin mới cập nhật: 
 
Skip Navigation Links
 Trang chính
 Chất lượng dịch vụ
 Tin tức
 Giới thiệu doanh nghiệp
 Sản phẩm - Dịch vụ
 Bưu phẩm -Bưu kiện
 Chuyển phát nhanh
 Dịch vụ chuyển tiền
 Tiết kiệm bưu điện
 Phát hành báo chí
 Dịch vụ Chăm sóc máy tính
 Dịch vụ Bán vé máy bay
 Dịch vụ cho thuê xe
 Các dịch vụ bưu chính khác
 Cước dịch vụ
 Chất lượng dịch vụ
 Các đơn vị trực thuộc
 Danh bạ bưu cục
 Hộp thư góp ý
10 tin đọc nhiều nhất
1.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
2.CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS TRONG NƯỚC
3.Cước Dịch vụ Bưu phẩm trong nước
4.Cước dịch vụ Phát hàng thu tiền COD
5.Bưu phẩm bưu kiện
6.CƯỚC BƯU KIỆN QUỐC TẾ
7.Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Bưu chính (Prevoir)
8.CƯỚC DỊCH VỤ BƯU KIỆN TRONG NƯỚC
9.Quy trình giải quyết khiếu nại bồi thường dịch vụ bưu chính chuyển phát
10.Dịch vụ chuyển tiền
  Liên kết website
   Cước dịch vụ

CƯỚC DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN (COD)

Hiệu lực từ ngày 01/6/2013

Cước COD liên tỉnh: Theo Quyết định số 120/QĐ-BĐVN ngày 11/4/2013

Cước COD nội tỉnh: Theo Quyết định số 666/QĐ-BĐLA ngày 23/4/2013

Cước COD liên tỉnh và nội tỉnh gồm cước dịch vụ bưu chính chuyển phát cơ bản, cước dịch vụ thu hộ - chi hộ và cước các dịch vụ cộng thêm khác (nếu có), trong đó:

1. Cước dịch vụ bưu chính chuyển phát và cộng thêm: Theo bảng cước hiện hành của các dịch vụ bưu chính chuyển phát do khách hàng lựa chọn để gửi bưu gửi COD.

2. Cước dịch vụ thu hộ - chi hộ (đã bao gồm thuế GTGT):

2.1. Cước cơ bản:

- Cước COD theo lô (gửi nhiều bưu gửi từ một địa chỉ gửi đến cùng một địa chỉ nhận): 1% số tiền nhờ thu, tối thiểu 15.000 đồng/lô.

- Cước COD các trường hợp khác (nhận gửi đơn lẻ, nhận gửi theo bảng kê):

Nấc tiền thu hộ - chi hộ

(đồng)

Mức cước

(đồng)

Đến 300.000

13.000

Trên 300.000 đến 600.000

15.000

Trên 600.000 đến 1 triệu

17.000

Trên 1 triệu

1,2% số tiền thu hộ, tối thiểu 18.000

2.2. Cước các dịch vụ cộng thêm:

TT

Loại dịch vụ

Mức cước

(đồng)

1

Cước chuyển khoản

10.000 đồng + phí chuyển tiền

của Ngân hàng tương đương

2

Cước phát tại địa chỉ

0,1% số tiền thu, tối thiểu thu 10.000 đồng, tối đa thu 100.000 đồng

3

Hủy dịch vụ thu hộ - chi hộ COD: Áp dụng trong trường hợp khách hàng là người yêu cầu

- Hoàn trả khách hàng cước các dịch vụ chưa sử dụng (cước thu hộ - chi hộ và cước các dịch vụ cộng thêm khác nếu có).

- Thu phí dịch vụ

10.000 đồng/tổng số tiền nhờ thu

Các tin đã đưa
 
  Thông tin cần biết
Skip Navigation Links.